SHAMIR SHAH DESIGN
16.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-34.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-37.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-36.jpg
17.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-39.jpg
_38C4764_crop ceiling.jpg
15.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-38.jpg
18.jpg
Untitled-1.jpg
_38C4768_flowers ugh!!.jpg
_38C4772.jpg
16.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-34.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-37.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-36.jpg
17.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-39.jpg
_38C4764_crop ceiling.jpg
15.jpg
SHAMIR SHA-NYC LOFT-38.jpg
18.jpg
Untitled-1.jpg
_38C4768_flowers ugh!!.jpg
_38C4772.jpg
show thumbnails